Intensīva tālākizglītības programma treneriem Delaveras universitātē (ASV)

Kopš pagājušā gada ICECP programmas struktūrā ir ieviesti jauninājumi.

1.modulis aizstāts ar tālmācības kursu (online educational virtual module) Delaveras universitātes tiešā pārraudzībā. Līdzīgi tas notiks arī šajā mācību gadā.

2019./2020.gada programmas norise plānota sekojoši:

Pieteikšanās termiņš ICECP: 2019.gada 3.maijs.

Individuālā projekta iesniegšanas termiņš: 2019.gada 1.augusts.

1.modulis (virtuāli): 2019.gada 12.augusts–15.septembris. University of Delaware Virtual system – lekcijas tiešsaitē, pašvērtējums par treniņu stilu, tendencēm, paradumiem. Tiešsaites sesijas notiks “Live” vai “On-Demand” režīmā virtuālajā platformā.

2.modulis: 2019.gada 15.septembris–5.oktobris (3 nedēļas), ASV Olimpiskajā Treniņu centrā, Kolorado Springsā, Kolorado – individuālo projektu izstrādes turpināšana, treneru izglītības programmu izstrāde, izmantojot ICECP programmā apgūtās metodes.

3.modulis: 2019.gada 5.-12.oktobrisprogrammas turpinājums noteiktā prakses vietā/treniņu centrā – trenēšanas iemaņu pilnveidošana; individuālā projekta izstrādes turpinājums; moduļa beigās dalībnieki sagatavos īsu pārskatu par iegūto pieredzi.

4.modulis: 2020.gada 26.aprīlis–1.maijs, projektu aizstāvēšana SOK mītnes vietā, Lozannā, Šveicē; sertifikātu saņemšana.

INTERESENTI TIEK AICINĀTI:

Līdz 2019.gada 3.maijam elektroniski aizpildīt ICECP pieteikuma formu: http://www.udel.edu/ICECP/program/application.html.

Pēc tam elektroniskā pieteikuma izdruku jāaizsūta ASV Olimpiskās komitejas starptautisko attiecību departamentam (elektroniski vai e-pastā), pievienojot CV, pases kopiju, medicīnisko izziņu, kā arī LOK un federācijas atbalsta vēstules.

2019.gada 3.maijs ir pieteikšanās termiņš arī uz Olimpiskās solidaritātes stipendiju dalībai ICECP.  Olimpiskā komiteja var rekomendēt tikai vienu kandidātu  OS stipendijai, tādēļ lūgums pieteikšanos ICECP programmai savlaicīgi saskaņot ar LOK.

Detalizēta informācija  par ICECP programmu un instrukcija par pieteikšanās procedūru lasāma www.udel.edu/ICECP  un ICECP brošūrā: icecp-brochure-2019-2020.pdf.