LOK Ģenerālā asambleja, 27.03.2024.

Ar šo, atbilstoši Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) Statūtu punktam 7.2. un LOK Izpildkomitejas 2024. gada 14. februāra sēdes lēmumam Nr. 5.1. (Protokols Nr.3), LOK Valde paziņo, ka LOK Ģenerālās asamblejas sesija notiks 2024. gada 27. martā, pulksten 09:00 (reģistrācija no pulksten 08:00), Radisson Blu Daugava Hotel, Kuģu ielā 24, Rīgā.

Ģenerālās asamblejas sesijas Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:

1) Par Latvijas Olimpiskās komitejas biedriem – jaunu biedru uzņemšana.

2) Prezidenta atskaites ziņojums;

3) Revīzijas komisijas ziņojums un tā apstiprināšana;

4) Ārējā auditora KPMG Baltics ziņojuma un LOK 2023. gada pārskata apstiprināšana;

5) 2024. gada budžets;

6) Olimpisko delegāciju vadītāja, ģenerālsekretāra Kārļa Lejnieka ziņojums par gatavošanos Olimpiskajām spēlēm Parīze 2024;

7) Neatkarīga ārējā auditora ievēlēšana 2024. gada finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu revīzijas veikšanai;

8) Par grozījumiem Latvijas Olimpiskās komitejas Statūtos un to apstiprināšanu jaunā redakcijā;

9) Par Latvijas Olimpiskās komitejas reorganizāciju, pievienojot tai Latvijas Sporta federāciju padomi, un reorganizācijas līguma apstiprināšanu;

10) Debates;

11) Balsojumi par darba kārtības 8. un 9. jautājumu.