LOK ārkārtas Ģenerālā asambleja, 11.07.2023.

Ar šo, atbilstoši Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) Statūtu punktiem 7.1., 7.2., 7.7.1. un 7.7.3. un LOK Ģenerālās asamblejas 2023. gada 26. maija ārkārtas sesijas lēmumam Nr. 7.1., LOK Valde paziņo, ka LOK ārkārtas Ģenerālās asamblejas sesija notiks 2023. gada 11. jūlijā, pulksten 11.00 (reģistrācija no pulksten 10:00), LU Akadēmiskais centra Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga. Sesijas norises vieta, balstoties uz ekonomiskās pamatotības un iespējamo norises vietu pieejamības apsvērumiem, tiks LOK locekļiem paziņota ne vēlāk kā LOK Statūtu punktā 7.2. noteiktajā termiņā – 20 (divdesmit) dienas pirms sesijas atklāšanas, tas ir 2023. gada 21. jūnijā.

Ārkārtas Ģenerālās asamblejas sesijas Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:

1) LOK prezidenta vēlēšanas;
2) Iztrūkstošo LOK Izpildkomitejas (IK) locekļu ievēlēšana no LOK biedru – Olimpisko sporta veidu federāciju prezidentu vai izpildinstitūciju vadītāju vidus (piezīme – jaunievēlētajiem LOK IK locekļiem jābūt gataviem valsts amatpersonas statusa piemērošanai);
3) Trīs LOK viceprezidentu ievēlēšana no LOK IK locekļu vidus pēc LOK prezidenta priekšlikuma;
4) Debates.


Informācija par pieteiktajiem kandidātiem LOK Ģenerālās asamblejas sesijā 2023. gada 11. jūlijā paredzētajām vēlēšanām 

Nr.LOK Biedrs - Olimpiskā sporta veida federācija
Pieteiktie kandidāti
p.k.*
LOK IK locekļa kandidāts
Kandidāta pašreizējais amats federācijā
LOK prezidenta kandidāts
Kandidāta pašreizējais amats federācijā


1.Latvijas Airēšanas federācija
Gunta Vlasenko
Latvijas Airēšanas federācijas prezidente


2.Latvijas Basketbola savienība
Kaspars Cipruss
Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs
Jānis Buks
Latvijas Volejbola federācijas prezidents


3.
Latvijas Beisbola un Softbola federācija

Ainārs Birulis

Latvijas Beisbola un Softbola federācijas prezidents


4.Latvijas Biatlona federācija
Mārtiņš Lazdovskis
Latvijas Motosporta federācijas prezidents

5.Latvijas Bobsleja un skeletona federācija
Ansis Zeltiņš
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas prezidents

6.Latvijas Futbola federācija
Sergejs Kovaļovs
Latvijas Futbola federācijas viceprezidents

7.Latvijas Handbola federācija
Raimonds Lazdiņš
Latvijas Handbola federācijas viceprezidents

8.Latvijas Hokeja federācija
Roberts Pļāvējs
Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs

9.Latvijas Jātnieku federācija
Romāns Mežeckis
Latvijas Jātnieku federācijas viceprezidents

10.Latvijas Kamaniņu sporta federācija
Klāvs Vasks
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidents

11.Latvijas Kanoe federācija
Diāna Zaļupe
Latvijas Kanoe federācijas pirmā viceprezidente

12.Latvijas Kērlinga asociācija
Artis Zentelis
Latvijas Kērlinga asociācijas valdes loceklis

13.Latvijas Modernās pieccīņas federācija
Romāns Mežeckis
Latvijas Jātnieku federācijas viceprezidents
Andris Feldmanis
Latvijas Modernās pieccīņas federācijas goda prezidents


14.Latvijas Peldēšanas federācija
Aivars Platonovs
Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents
Jānis Buks
Latvijas Volejbola federācijas prezidents


15.Latvijas Regbija federācija
Kārlis Vents
Latvijas Regbija federācijas prezidents

16.Latvijas Riteņbraukšanas federācija 
Toms Markss
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs
Jānis Buks
Latvijas Volejbola federācijas prezidents


17.Latvijas Šaušanas federācija
Raimonds Bergmanis
Latvijas Šaušanas federācijas prezidents

18.Latvijas Sērfošanas un SUP federācija
Beāte Dementjeva-Dedele
Latvijas Sērfošanas un SUP federācijas valdes locekle
Jānis Buks
Latvijas Volejbola federācijas prezidents


19.Latvijas Skeitborda federācija
Jānis Kuzmins
Latvijas Skeitborda federācijas prezidents

20.Latvijas Sporta cīņas federācija
Armands Zvirbulis
Latvijas Sporta cīņas federācijas prezidents

21.Latvijas Svarcelšanas federācija
Viktors Ščerbatihs
Latvijas Svarcelšanas federācijas prezidents

22.Latvijas Triatlona federācija
Arvīds Zariņš
Latvijas Triatlona federācijas ģenerālsekretārs

23.Latvijas Vieglatlētikas savienība
Edvīns Krūms
Latvijas Vieglatlētikas savienības valdes loceklis

24.Latvijas Vingrošanas federācija
Natālija Prokofjeva
Latvijas Vingrošanas federācijas ģenerālsekretāre

25.Latvijas Volejbola federācija
Jānis Buks
Latvijas Volejbola federācijas prezidents
Jānis Buks
Latvijas Volejbola federācijas prezidents

*Federācijas sarindotas alfabēta secībā.


Šobrīd tiek veikta iesniegto dokumentu sākotnējās tehniskās atbilstības pārbaude. Tāpat paredzams, ka atzinumu par pieteikto kandidātu un iesniegto dokumentu atbilstību LOK Statūtu, LOK Vēlēšanu nolikuma un LOK ĢA 26.05.2023. sesijas lēmuma prasībām sniegs LOK Juridiskā komisija. Balstoties uz minēto atzinumu LOK Izpildkomiteja sagatavos kandidātu sarakstu projektus izskatīšanai LOK ĢA 11.07.2023. sesijā, kas pieņems gala lēmumu par kandidātu saraksta apstiprināšanu un nodošanu vēlēšanām (cita starpā pārbaudot arī pieteikto kandidātu klātbūtni sesijā). Šo iemeslu dēļ kandidātu saraksta gala versija var atšķirties no šobrīd sagatavotās.