Sabiedriskā padome

Sabiedriskā padome pabalstu piešķiršanai par mūža ieguldījumu sportā izciliem sportistiem, treneriem, tiesnešiem un sporta darbiniekiem

izveidota saskaņā ar losf nolikuma 3.3.punktu

  • Andris Kalniņš (lok) - padomes priekšsēdētājs
  • Uļjana Semjonova (losf) - padomes locekle
  • Edgars Severs (izm) - padomes loceklis
  • Santa Roze (izm) - padomes locekle
  • Ina Jozepsone (latvijas galda tenisa federācija) - padomes locekle

Sabiedriskās padomes sēdēs pieņemtie lēmumi