Projekts norisināsies pusgada garumā. Tā ietvaros LZS burāšanas sporta speciālisti kopā ar World Sailing ekspertu Timu Krosu izstrādās Nacionālo Burāšanas sporta attīstības programmu un vadlīnijas saskaņā ar LOK, SOK, UNICEF un nacionālo likumdošanu. Tiks sagatavota arī Burāšanas treneru rokasgrāmata.

LZS attīstības projekta ietvaros paredzētas trīs klātienes sesijas nedēļas garumā, kas noslēgsies ar praktisko sesiju uz ūdens 2020.gada maijā.

Jau iepriekš - 2014. un 2016.gadā, LZS sadarbībā ar LOK un SOK Olimpisko Solidaritāti tika organizēti tehniskie kursi treneriem,  kas ienesuši pozitīvas izmaiņas burāšanas sporta attīstībā. Vērojams nozīmīgs rezultātu kāpumu jauniešu sākumburāšanas klasēs, kā arī varam lepoties ar Zemeļvalstu čempionāta laureātiem bērnu laivas “Optimist” klasē. Kopš 2014.gada pieaudzis kopējais bērnu skaits, kuri nodarbojas ar burāšanu.

Informāciju sagatavoja: Latvijas Zēģelētāju savienība