Kā uzskata paši autori, kas ir pieredzējuši pētnieki un vadītāji tieši Olimpisko sporta organizāciju jomā, grāmata ieskicē labas pārvaldības principus. "Tomēr šie principi nav vienīgie veidi, kā veiksmīgi vadīt organizāciju un nevajadzētu darboties vadoties tikai pēc materiālā atrodamās informācijas. Jūsu pašu pieredze var būt atšķirīga no tiem, kas ir grāmatā, bet varbūt iepriekš ir pierādījies, ka tas ir visefektīvākais jūsu organizācijai. Tikai jūs varat izlemt kuri principi ir praktiski un atbilstoši jūsu organizācijas darbības nodrošināšanai."

Gatavojot šo materiālu, redaktori sadarbojās un apkopoja materiālus no vairāk kā 100 Olimpiskajām sporta organizācijām un ap 150 jomas profesionāļiem.

Rokasgrāmata sastāv no 6 nodaļām:

  • Organizācijas darba organizēšana, ņemot vērā tās vidi, iekšējo struktūru un darbības virzienus.
  • Organizācijas stratēģiskā pārvaldība, stratēģiskā plāna īstenošana un novērtēšana.
  • Cilvēkresursu pārvaldība, noteikumu izstrāde, pieņemšana darbā, motivācija, mācības.
  • Organizācijas finanšu pārvaldība, izmantojot atbilstošas un pārskatāmas procedūras.
  • Mārketinga pārvaldība saskaņā ar organizācijas globālo stratēģiju, ieinteresēto pušu prasībām un sponsorēšanas iespējas.
  • Lielu pasākumu organizēšana, atbilstoši organizācijas stratēģijai, pieejamie cilvēku resursi un infrastruktūra.

Materiāls angļu valodā pieejams: managing-olympic-sport-organisations.pdf.