Naktsmītnes un ēdināšana

Dzīvošanu un ēdināšanu piesaka elektroniskajā pieteikumu sistēmā. 

Par apmaksu kontaktēties:

Dzīvošana Ērgļu vidusskolā: Ligita (64871292)

Dzīvošana Ērgļu profesionālās vidusskola dienesta viesnīcā: Jana (28381059)

Ēdināšana Ērgļu profesionālajā vidusskolā: Valda (64871335)

Ēdināšana Viešūra kalnā: Anita Ozoliņa (26137322)