Akreditācija

Reģistrācija, mandātu komisija un dalībnieku numuru saņemšana kopā ar skolas komandu, akreditējoties Ērgļu vidusskolā.

Numurus saņems Izglītības iestādes komandas vadītājs (sporta skolotājs). Pieteikumi no sporta klubiem, sporta skolām un individuāli netiks pieņemti.