Latvijas Olimpiskās komitejas 2024.gada budžets

2024.gada 13.martā Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas sēdē tika apstiprināti LOK budžeta grozījumi Nr.1.


Vienotā sadarbības līguma pielikumi

Tāmes, pieprasījumi un atskaites iesniedzamas, parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz [email protected]

FORMA T (Tāme)

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


FORMA P (Pieprasījums)

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


FORMA A (Atskaite)

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


FORMA SA

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


FORMA ST

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


FORMA SL - Sadarbības līgums - Federācija - LOV sportists (grozījumi)

Līgums


FORMA SL - Sadarbības līgums - Federācija - LOV sportists

Līgums


Citas lejupielādes

LOV sportistu atbalsta pamatnostādnes


LOV sportistu atbalsta prezentācija


LOV kandidātu pieteikuma forma


Noteikumi par finansējuma apmēru un pabalstu izmaksas kārtību LOV dalībniekiem - apstiprināts - 20.07.2023


LOK Iepirkuma plāns 2024.gadam


Informācija par valsts budžeta izlietojumu

Informācija par saņemto LVM ziedojuma izlietojumu

Gada pārskati