Olimpiskais ABC

KAS IR GODĪGA SPĒLE?

Kopš senatnes sportisti sacenšas savā starpā, lai noskaidrotu uzvarētāju- stiprāko, veiklāko, ātrāko. Mūsdienās sportisti sacensība ir ieguvusi jaunu dimensiju. 1913.gadā Pjērs de Kubertēns izstrādāja Olimpiskā zvēresta tekstu, kurā sportisti apsola, piedalīties spēlēs, cienīdami un ievērodami noteikumus, saskaņā ar kuriem tās tiek rīkotas, īsteni sportiskā garā, sporta slavas un savu komandu goda vārdā. Šajos vārdos ir ietverti godīgas spēles principi, kas ietver sevī ne tikai noteikumu ievērošanu, bet arī savstarpējo cieņu pirms un pēc sacensībām, toleranci, pozitīvas emocijas, būt izpalīdzīgam, kā arī spēju pieņemt drosmīgus un varbūt ne vienmēr pašam sportistam izdevīgus lēmumus.Šie principi izpaužas attieksmē pret sportu, pretiniekiem, komandas biedriem un sabiedrību kopumā.

      

Godīga spēle – tas ir daudz vairāk nekā vienkārša likumu ievērošana. Tā ietver savstarpēju cieņu, sportiskā gara jēdzienus.

Godīga spēle nav tikai pareizi veiktas darbības, tās ir emocijas, izpratne un drosme pieņemt pareizos lēmumus īstajā brīdī.

Godīga spēle tā nav tikai rīcība, tas ir domāšanas veids.

 

Godīga spēle ietver vērtības, kas attiecas ne tikai uz sportu, bet arī ikdienas dzīvi:

 • Cieņa – katram sportista jāievēro noteikumi, kas pieņemti katrā no sporta veidiem. Godīga spēle ietver arī nerakstītus noteikumus, kas pieprasa respektēt un cienīt pretiniekus, kolēģus, tiesnešus un līdzjutējus.
 • Draudzība – sacensības laukumā neizslēdz draudzību, gluži pretēji ar draudzības palīdzību tiek celts sacensību gars.
 • Komandas gars - sportists individuāli var būt spēcīgs, bet viņš ir daudz spēcīgāks, kad mērķis tiek sasniegts pateicoties nevis vienam spēlētājam, bet gan visai komandai.
 • Godīga konkurence - gūt panākumus jebkādā veidā nav pietiekami, lai uzvarētu. Uzvarai ir jābūt iegūtai godīgā ceļā, ar godīgiem līdzekļiem.
 • Sports bez dopinga. Dopings ir tādu vielu un metožu lietošana, kas ir aizliegtas saskaņā ar atbilstošo starptautisko vai nacionālo sporta vadošo organizāciju noteikumiem.
 • Vienlīdzība- būtiski visiem sportistiem vienādi nosacījumi un noteikumi.
 • Solidaritāte – svarīgi atbalstīt vienam otru, dalīt mērķus un sapņus. Svarīgs atbalsts rada pamatu panākumu sasniegšanā.
 • Iecietība – attīsta savu paškontroli, gatavību rīkoties un pieņemt svarīgus lēmumus.
 • Izcilība – ar personīgo piemēru, sportisti spēj iedvesmot un turpināt attīstīt cilvēka ceļu uz izcilību.

Sportojot svarīgi ievērot sacensību noteikumus, pieņemt tiesneša lēmumu un cienīt citus dalībniekus. Stingrie noteikumi sportā nodrošina godīgu cīņu un visiem sportistiem vienādus apstākļus. Zinot, ka cīņa bijusi godīga, prieks par gūto uzvaru ir divkāršs, bet zaudējums neliekas tik sāpīgs. Sporta sacensībās ir ievēroti vispārējie principi – vārda un uzskatu brīvība, rezultātu salīdzinājums, iespēja atkārtot un pārspēt jau sasniegto rezultātu.


Godīgas spēles laureāti

Kopš 1963.gada Starptautiskā godīgas spēles komiteja sistemātiski apkopo informāciju no visas pasaules un nominē laureātus vairākās kategorijās:

 • Pjēra de Kubertēna balvapar godīgu rīcību;
 • Žana Borotrā balvapar godīgas spēles garu karjeras un dzīves laikā;
 • Villija Daumes balva par godīgas spēles veicināšanu.

Starptautiskā godīgas spēles komiteja par laureātiem ir nominējusi daudzus ievērojamus sportistus, starp kuriem ir arī izcilā basketboliste Uļjana Semjonova.

Pēc aktīvo sporta gaitu beigšanas U.Semjonova izveidoja Latvijas Olimpiešu sociālo fondu, kas rūpējās par mūsu bijušajiem sportistiem un sporta veterāniem.

Vairāk informācijas : http://www.fairplayinternational.org


LOK ĒTIKAS KODEKSS

2014.gada 21.martā apstiprinātā Latvijas Olimpiskās komitejas Ētikas kodeksa pamatā ir Olimpiskās Hartas un Eiropas Padomes Ministru komitejas apstiprinātie sporta ētikas un godīgas spēles pamatprincipi.

Ētikas kodeksa mērķis ir veicināt un nodrošināt godīgas spēles principu nostiprināšanos un ievērošanu visās sabiedrības sporta aktivitātēs, valsts sporta dzīves politikā un vadīšanā, piemērojot tos visos līmeņos, kā jaunatnes tā pieaugušo līmenī, kā plašas pieejas un tautas sportā, tā arī sacensību un augstu sasniegumu sportā.

Ētikas kodeksa pieņemšana sekmēs diskusijas sabiedrībā par sporta ētikas un godīgas spēles tēmu. Diskusijas par sporta ētiku un tās svarīgumu nepieciešamas, gan no pēdējiem dopinga gadījumiem sportā, gan arī no spēļu rezultātu sarunāšanas un negodīgas izturēšanās pret sportistiem.

Pieņemot šo LOK Ētikas kodeksu, Latvijas Olimpiskā komiteja aicina visus ar sportu saistītos vadītājus, speciālistus, sporta trenerus un darbiniekus, skolotājus, brīvprātīgos, sportistus un visas sportā iesaistītās personas tam pievienoties un savā darbībā nodrošināt, lai godīgas spēles princips vienmēr un visur kļūst par galveno sportā.

Latvijas Olimpiskās komitejas Ētikas kodekss: http://olimpiade.lv/upload/content/lok-etikas-kodekss-apstiprinats-21032014.pdf

 

2014. gada no 8.-10. oktobrim Rīgā notika XX Eiropas Fair Play jeb Par godīgu spēli kongress, kas pulcēja dalībniekus no 28 Eiropas valstīm un deva pamudinājumu Latvijas Olimpiešu klubam aktīvāk pievērsties Fair Play principu popularizēšanai.

 

ANTIDOPINGS

Lai aizstāvētu un veicinātu tīru un godīgu sportu, pasaulē ir izveidoti vienoti noteikumi cīņai pret dopingu.

Tie ir noteikti Pasaules Antidopinga kodeksā un detalizētāk izklāstīti ar kodeksu saistītajos sešos starptautiskajos standartos: 

-       Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskais standarts

-       Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskais standarts

-       Laboratoriju starptautiskais standarts

-       Starptautiskajā privātuma un personas datu aizsardzības standarts

-       Aizliegto vielu saraksts (Prohibited list)

-       Pārrakstītāju atbilstība Kodeksa standartiem

Ir ļoti svarīgi, lai sportisti un ikviens cilvēks, izprastu iemeslus, kuru dēļ sportā ir aizliegta noteiktu vielu un metožu lietošana un tās tiek uzskatītas par dopingu.
Vissvarīgākie faktori, kuru dēļ sportā tiek aizliegtas par dopingu uzskatītās vielas un metodes, ir ētiskie apsvērumi (godīga spēle) un medicīniskie iemesli (iespējamā veselībai bīstamā iedarbība).

Kas ir dopings?

Dopings ir viens vai vairāki Pasaules Antidopinga kodeksā norādītie antidopinga noteikumu pārkāpumi.

Aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtne paraugā, kas ņemts no sportista ķermeņa;

Sportists lietojis vai mēģinājis lietot aizliegtu vielu vai aizliegtu metodi;

Izvairīšanās no paraugu vākšanas, atteikšanās ierasties vai neierašanās uz paraugu vākšanu;

Informācijas nesniegšana par sportista atrašanās vietu;

Falsifikācija vai falsifikācijas mēģinājums kādā no dopinga kontroles posmiem;

Aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes glabāšana;

Aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes izplatīšana vai izplatīšanas mēģinājums;

Aizliegta vielas ievadīšana un ievadīšanas mēģinājums vai metodes lietošana vai lietošanas mēģinājums;

Līdzdalība;

Aizliegta biedrošanās.

Visus šos dokumentus, Tu vari atrast Pasaules Antidopinga aģentūras (World Anti-Doping Agency, WADA) mājaslapā www.wada-ama.org, savukārt tulkojumus latviski meklē Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā www.antidopings.gov.lv.

 

Sportistu atbildība

Sportistu un citu personu pienākums ir būt informētiem par to, kas ir antidopinga noteikumu pārkāpums, kā arī par to, kādas vielas un metodes ir iekļautas Aizliegto vielu un metožu sarakstā. Katra sportista personīgais pienākums ir nodrošināt, lai viņa organismā nenokļūtu aizliegta viela. Tev jāinformē ārstniecības personas, ka Tev nedrīkst nozīmēt aizliegtas dopinga vielas un pielietot aizliegtas metodes, ja nav izsniegta Terapeitiskās lietošanas izņēmumu (TUE) atļauja.  Sportista pienākums sadarboties ar antidopinga organizācijām, lai palīdzētu atklāt un izmeklēt antidopinga noteikumu pārkāpumu.  

 

Antidopinga manifests

Kas Tev šķiet būtisks, attiecībā uz tīra sporta piekopšanu, lai mēs visi kopā veicinātu godīgu sportu. Padomā ar kādam sajūtam Tu sācis savas sporta gaitas. Kādas vērtības mēs gūstam sportā un veicinām ar sporta starpniecību (IZVĒLIES);

Piemēri:                                  

 • Godīgumu
 • Taisnīgumu
 • Labu veselību
 • Patiesu sasniegumu
 • Prieku un līksmi
 • Sadarbību komandā
 • Mērķtiecību un apņēmību
 • Cieņu pret sevi un citiem dalībniekiem
 • Drosmi
 • Pieklājību
 • Vienlīdzību

Noderīga informācija

Latvijas Antidopinga birojs: www.antidopings.gov.lv
Pasaules Antidopinga aģentūras mājas lapā: www.wada-ama.org

AIZLIEGTAIS SARAKSTS

Aizliegto vielu un metožu sarakstu Pasaules antidopinga aģentūra pārskata un papildina vismaz reizi gadā, tāpēc seko līdzi jaunumiem un informē par tiem arī savu ārstu! Ņem vērā, ka aizliegto vielu sarakstā ir virkne vielas, kas nopērkamas aptiekā gan recepšu, gan bezrecepšu medikamentu sastāvā (pret saaukstēšanās un pretgripas līdzekļi). Sarakstā visas vielas ir sadalītas divas daļas:

 • Vielas, kas aizliegtas vienmēr (sacensības un ārpus tām), piemēram,  peptīdu hormoni un augšanas faktori (eritropoetīns - EPO), anaboliskie līdzekļi, beta-2-agonisti (salbutamols, formoterols), hormoni un vielmaiņas modulatori (insulīnu un insulīna mimētiķi, meldonijs), diurētiskie un maskētājlīdzekli (intravenozi ievadīts albumīns). Manipulācijas ar asinīm un asins komponentiem, ķīmiskas un fizikālas manipulācijas, gēnu dopings.
 • Vielas, kas aizliegtas sacensībās, piemēram stimulējošie līdzekļi, marihuāna, narkotikas un glikokortikosteroīdi.

Uztura bagātinātāji

Tev jābūt uzmanīgam, lietojot produktu, kas palīdz uzaudzēt muskuļu masu, atbrīvoties no taukiem, ātri atjaunoties pēc slodzēm vai nodrošina Tevi ar papildus enerģiju. Atceries, ka nezināmas izcelsmes uztura bagātinātāji var būt piesārņoti ar aizliegtajām vielām, dati liecina, ka līdz 20% uztura bagatinātāju var saturēt aizliegto vielu un tās netiek norādītas sastāvdaļu sarakstā. Ar to Tu riskē lietot dopingu, pats to neapzinoties. Ņem vērā, ka antidopinga noteikumi paredz, ka jebkurā gadījumā Tu būsi par to atbildīgs neatkarīgi no vainas. Ja Tu neesi pārliecināts, kas ir uztura bagātinātāja sastāva, nelieto to!

KĀPĒC DOPINGS IR AIZLIEGTS?

Ētiskie apsvērumi: Sporta  noteikumi aizliedz dopinga vielu un metožu lietošanu, un tas ir noteicošais faktors, lai sportisti nelietotu dopingu. Tā izmantošana ir tieši tāds pats noteikumu pārkāpums kā sestā spēlētāja iznākšana uz laukuma hokejā vai maratonskrējēja brauciens ar mašīnu distances laikā. Tiesa, šos pārkāpumus ir vieglāk konstatēt, to dara tiesneši. Dopingu ir grūtāk noteikt.
Noteikumi sportā ir pieņemti tādēļ, lai nodrošinātu godīgas sacensības. Ja sacensības būtu bez noteikumiem, tās nesagādātu prieku ne sportistiem, ne skatītājiem. Kāds var nepiekrist noteikumiem, kāds var mēģināt tos mainīt, ja domā, ka tie ir jāmaina, bet jāspēlē ir pēc tiem noteikumiem, kuri ir pieņemti.

Medicīniskie apsvērumi:
Nepamatota medicīnisko preparātu un dopinga metožu lietošana var būt bīstama veselībai. Sporta organizācijas vēlas pasargāt sportistus no dažādo vielu un metožu blakusiedarbībām. Tomēr aizliegto vielu un metožu sarakstā jeb t.s. "dopinga sarakstā", ir tādas vielas, kuru bīstamie blakus efekti nav pilnībā izpētīti.
Aizliegto vielu un metožu sarakstā ir ietvertas arī tādas zāles, kuras parasti izmanto ārstēšanā, piemēram, saaukstēšanās un drudža gadījumā, un kuras ir pieejamas bez receptēm. Tas īpaši ir jāņem vērā sportistiem, kuri paši iegādājas medikamentus. Tādā gadījumā viņiem ir jāpārliecinās, vai tie nesatur dopinga vielas.

Antidopinga noteikumu pārkāpumu sekas

Pārkāpumu sekas ietver sacensību rezultātu anulēšanu, diskvalifikācijas perioda noteikšanu, obligātu Tava pārkāpuma publicēšanu un iespējams, naudas sodus. Gadījumā, ja Tavā paraugā atradīsies ar likuma aizliegta narkotiskā viela, Tev var piemērot administratīvu vai kriminālu sodu. Diskvalifikācija nozīmē, ka Tu nevar piedalīties nevienas starptautiskās federācijas, tās nacionālo federāciju vai klubu rīkotājās jebkāda veida sacensības vai aktivitātes, kā arī iesaistīties sava kluba vai komandas treniņos un izmantot iespējas un iekārtas, kas ir saistītas ar Tavu klubu vai komandu.

Neoficiālas sada sankcijas

 • Publicitāte
 • Reputācijas zudums
 • Sabiedrības izolētība
 • Attieksme no draugiem, vecākiem, bērniem
 • Sponsoru zaudēšana
 • Bankrota procedūras
 • Iespēju zaudēšana darba tirgū
 • Izslēgšana no universitātes programmām
 • Izslēgšana no Olimpiskās vienības un finansējuma atmaksa


TERAPEITISKĀS LIETOŠANAS ATĻAUJA (TUE)

Ja Tev nepieciešams lietot aizliegto vielu no aizliegto vielu sarakstā. Ārstēšanās nolūkos sportistam ir pieļaujams lietot medikamentus, kas satur dopinga vielas, iepriekš saņemot Terapeitiskās lietošanas atļauju. Latvijas sportistiem TUE atļaujas piešķir Latvijas Antidopinga birojs. Ja Tu esi starptautiskā līmeņa sportists un Tev nepieciešama TUE, tad piesakies savā starptautiskajā federācijā. Plašāka informācija par to, kādi ir kritēriji terapeitiskās lietošanas atļaujas piešķiršanai un kā tai pieteikties, pieejama mājaslapā www.antidopings.gov.lv.


KĀ RĪKOTIES DONINGA KONTROLES LAIKĀ?

Kurš tiek pakļauts dopinga kontrolei

Nav svarīgi, vai esi starptautiska vai nacionāla līmeņa sportists, vai piedalies sacensībās “prieka pēc” un uzskati sevi par sportistu amatieri – ja Tu nodarbojies ar sportu un piedalies atzītas sporta federācijas rīkotas sacensībās. Tev ir jāzina un jāievēro antidopinga noteikumi un Tu vari tikt pakļauts dopinga kontrolei un pārkāpuma gadījumā Tev piemēros Kodeksa noteiktās soda sankcijas.

Kā rīkoties dopinga kontroles laikā?

Antidopinga organizācijai, kas ir pilnvarota veikt dopinga kontroli (piemēram, Latvijas Antidopinga birojs, Tava sporta veida starptautiskā federācija, neatkarīga dopinga kontroles organizācija), ir tiesības Tevi uzaicināt uz dopinga kontroli jebkurā laikā gan sacensībās, gan ārpus tām.

Dopinga kontrolierim un kontrolei pieaicinātajiem asistentiem ir jāuzrāda Tev oficiāla dokumentācija, apliecinot viņu tiesības ievākt paraugu, kā arī jāinformē Tevi par kontroles veidu, uz kuru tiec aicināts (urīna, asins, vai abas).

 

Ja pilnvarots dopinga kontrolieris Tevi ir uzaicinājis uz dopinga kontroli, Tev tas ir jādara un pēc iespējas nekavējoties jādodas uz dopinga kontroles telpu. Ja esi uzaicināts uz dopinga kontroli sacensību laikā, Tev ir tiesības aizkavēties, ja Tev jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā, preses konferencē vai nākamajās sacensībās, kā arī Tu drīksti atsildīties un saņemt medicīnisko palīdzību, ja nepieciešams. Ja tiec uzaicināts uz dopinga kontroli treniņa laikā, Tev ir tiesības pabeigt treniņu. Ņem vērā, ka no brīža, kad tiec uzaicināts uz dopinga kontroli, Tevi nepārtraukti pavadīs dopinga kontroliera asistents. Uz dopinga kontroles telpu Tev līdzi jāpaņem arī identifikācijas dokuments, tāpēc centies vienmēr uz sacensībām vai treniņiem līdzi ņemt personas apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju. Uz dopinga kontroles telpu drīksti aicināt līdzi arī savu pārstāvi, kā arī tulku, ja nepieciešams. Ja esi nepilngadīgs sportists, uz Tevi attiecas visi šie paši noteikumi, turklāt pārstāvis (pilngadīgs) Tev līdzi jāņem obligāti.

Dopinga kontroles telpā noteikti novērtē, vai inventārs, kuru izvēlies parauga savākšanai, ir tīrs un nebojāts, ar vienādiem identifikācijas numuriem. Tev ir tiesības atteikties nodot paraugu inventārā, kas neatbilst prasībām, un izvēlēties citu. Ņem vērā, ka urīna parauga nodošanas laikā Tevi uzraudzīs tā paša dzimuma dopinga kontrolieris.

Ja Tev rodas pamatoti iebildumi par dopinga kontroles procesu, izsaki tos nekavējoties dopinga kontroles procesa laikā un ieraksti dopinga kontroles anketa komentāru sadaļā. Paturi prātā – kad dopinga kontroles procedūra pabeigta, Tev ir tiesības saņemt dopinga kontroles anketas kopiju.

Tālāk nodotie paraugi anonīmi tiks sūtīti uz kādu no Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētām laboratorijām, kur tie tiks izanalizēti un var tikt uzglabāti (10 gadu garumā), lai nepieciešamības gadījumā tos varētu atkārtoti analizēt vai izmantot pētījumiem.


Tēmas