Olimpiskais ABC

Olimpiskā diena

Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai cilvēkos vairotu Olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu.

 

“Olimpiskās dienas” norisi Starptautiskā Olimpiskā komiteja atbalsta kopš 1987.gada, aicinot pasaules valstu nacionālās Olimpiskās komitejas atzīmēt SOK dzimšanas dienu. Tradicionālo Olimpiskā diena visā pasaulē notiek 23. jūnijā, kad ir SOK dibināšanas diena.

 

Latvijā Olimpiskā diena tiek rīkota kopš 1992.gada.

 

Latvijas Olimpiskā komiteja “Olimpisko dienu” rīko Olimpiskās kustības popularizēšanas nolūkā, apliecinot savu atbalstu Olimpiskajiem ideāliem, veselīgam dzīves veidam un godīgas spēles principiem sportā.

 

Ar katru gadu Olimpiskā diena kļūst populārāka. Sākotnēji LOK tos organizēja kā “Olimpisko skrējēju dienu” Rīgā. 2003.gadā skrējieni tika organizēti arī Olimpiskajos sporta centros ārpus Rīgas, bet 2008.gadā tie pārauga plašākā pasākumā – “Olimpiskajā dienā”, kurā paralēli sporta aktivitātēm ir iespēja tuvāk iepazīties ar Olimpiskajiem sporta veidiem, klātienē satikt Olimpiešus un kopā ar viņiem izmēģināt dažādus sporta veidus.

 

Kopš 2011.gada Latvijas Olimpiska diena notiek septembrī, kurā izvēlēta vienota ideja– iepazīstināt ar olimpiskā karoga krāsām (zils, dzeltens, melns, zaļš, sarkans, balts). Katram gadam izvēlēts savs moto, kas iepazīstina ar olimpiskām vērtībām, popularizē veselīgu dzīvesveidu, kā arī sporta veidus.

 

 • 2011.g. (zilā) – „Nāc & vingrot sāc!”. Mērķis - popularizēt rīta vingrošanu kā svarīgu ikdienas sastāvdaļu labas pašsajūtas veicināšanai;
 • 2012.g. (dzeltena) – „Pavingrosim !”, kopīga vingrošana ar Latvijas sportistiem - 2012. gada olimpiādes spēļu dalībniekiem ;
 • 2013.g. (melna) – „Esam sportiskā ģimene!”, popularizēt aktīvo dzīvesveidu ņemot vēra ģimenes vērtības;
 • 2014.g. (zaļa) – „Visi vingro. Visi spēle!”, handbola - olimpiskā sporta veida popularizēšana „Iepazīsties – mini handbols!”;
 • 2015.g.(sarkana) – „Nebrīnies. Piedalies!”, basketbola - olimpiskā sporta veida popularizēšana „Basketbols ir mana spēle!”. Pasākums veltīts 39 . Eiropas čempionāta norisei Rīgā.
 • 2016.g. - Olimpiskās dienas devīze "Padod bumbu", veltīta olimpiskā sporta veida VOLEJBOLA popularizēšanai. 
 • 2017.g. - "Vingro svaigā gaisā", spēles un rotaļas brīvā dabā. 
 • 2018.g. - "Teniss vieno", veltīta olimpiskā sporta veida TENISA popularizēšanai. 

Olimpiskās diena programmā ir vienoti un brīvās izvēles pasākumi, konkursi:

Vienotie pasākumi:

 • pasākuma svinīga atklāšana (komandu nostāšanās, uzrunas, karogu pacelšana, LOK himna);
 • kopīga vingrošana, kas norisinās vienlaicīgi visās norises vietās Latvijā; 
 • fotokonkurss;
 • zīmējumu konkurss pirmsskolas un sākumskolas (līdz 6.klasei ieskaitot) izglītības iestāžu audzēkņiem;
 • eseju konkurss;
 • svinīgs pasākuma noslēgums (uzvarētāju apbalvošana, karogu nolaišana).

 

Brīvas izvēles pasākumi:

 • sacensības brīvi nosakot sporta veidus un disciplīnas, vērtēšanas kritērijus, kā arī dalībnieku skaitu komandās;
 • olimpisko kustību popularizējoši pasākumi (tikšanās ar Olimpiešiem)

2011.gadā Olimpiskā dienā piedalījās vairāk nekā 38 000 Latvijas skolēnu, kas sportoja 48 norises vietās visā Latvijā. Pasākums izraisījis lielu interesi un 2017.gadā Olimpiskā diena 563 norisēs vietās kopā pulcēja vairāk nekā 136 000 dalībnieku.

   


Kad pirmo reizi organizēja OD?

Tagad OD organizē visos pasaules kontinentos, šajās aktivitātes iesaistot miljoniem jauniešu, skolotāju, vecāku, olimpiešu, citu palīgu un atbalstītāju.

 

Viena no pirmajām reizēm, kad pausta OD iniciatīva, bija, organizējot Olimpiādes spēles Monreālā (Kanāda) 1976.gadā. Lavalas Universitātes profesors Fernands Landru aicināja Kvebekas provinces skolās sarīkot OD, popularizējot Olimpiskās kustības atjaunotāja Pjēra de Kubertēna idejas.

 

1984.g. Losandželosas olimpiādes spēļu laikā ASV, Skolu izglītības programmā tika ieviesta Olimpiskā izglītība, aicinot dažādu priekšmetu skolotājus iekļaut savos mācību priekšmetos olimpisko spēļu pieredzi. Jaunā pieredze aizrāva simtiem tūkstošiem skolēnu un skolotāju. Amerikāņi iesāktās tradīcijas turpināja arī 2002.gadā, organizējot XIX ziemas olimpiskās spēles Soltleiksitijā. 1985.gadā pēc SOK prezidenta H.A.Samaranča vizītes Āfrikas kontinentā - Beninā tika nopietni sākta olimpisko ideju popularizācija skolās, organizējot OD.

 

1994.gadā Starptautiskā Olimpiskā akadēmija (SOA) izveidoja speciālu mācību līdzekli - palīgu olimpisko ideju popularizēšanai un OD organizēšanai jebkurā pasaules skolā.

 

2000.gada Sidnejas olimpisko spēļu Nacionālajā Izglītības programmā piedalījās vairāk nekā 3,2 miljoni skolēnu. Grandiozu izglītības programmu izstrādāja Atēnu’2004 organizētāji, kas paredzēta gan pirmskolas vecuma bērniem, programma bērniem vecumā no 6-9 gadiem, kā arī materiāli bērniem vecumā no 10-12 gadiem.

 

Jau vairākus gadus pirms XXIX olimpiādes spēlēm Pekinā  tika izveidotas 556 „Olimpiskās izglītības modeļa skolas”, kur mācību priekšmetos tiek integrēta olimpiskā izglītība kombinējot tematiskās aktivitātes, sporta stundas un mācību priekšmetus. Kā speciālā mācību literatūra tika izdotas 2 grāmatas ( 800 000 eks.) un speciāli bezmaksas laikraksti skolām, jau vairākus gadus pirms spēlēm darbojās īpaši veidota TV izglītības programma un Olimpiskās izglītības interneta programma.


Olimpiskā diena skolā

Olimpisko spēļu gars dzīvo ne tikai spēļu laikā, bet arī ikdienā, vienodams cilvēkus visos kontinentos un aizraudams dažādas paaudzes. Ne visiem izdodas piedalīties olimpiskajās spēlēs, bet katrs var iesaistīties olimpiskajā kustībā savās skolā vai dzīvesvietā.

 

Spēļu gaisotni kaut daļēji ir izjutuši daudzi Latvijas skolēni un skolotāji, organizējot savās skolās Olimpisko dienu.

 

Olimpiskās dienas mērķis nav tikai noskaidrot ātrākos un stiprākos sportistus, bet radīt ikvienam interesi un prieku iesaistoties sporta aktivitātēs. Olimpiskās dienas tematika var labi papildināt dažādu mācību priekšmetu stundas.

 

OD aktivitātes var ilgt vienu dienu, vienu nedēļu vai pat veselu mēnesi, tajās var piedalīties daži desmiti, simti vai pat tūkstotis dalībnieku, bet mērķi ir nemainīgi :

savā skolā pašiem radīt olimpisko gaisotni, ieviešot olimpiskos principus un mērķus;

 • veicināt savstarpējo sapratni un draudzību, iepazīstoties ar olimpisko spēļu pieredzi, iepazīt citas zemes un tautas;
 • pārbaudīt sevi cīņā, ievērojot godīgas cīņas principus.

Skolā var sarīkot dažādus ar olimpisko tematiku saistītus pasākumus :

 • olimpisko dienu;
 • olimpisko simbolu izgatavošanu;
 • video filmu demonstrēšanu;
 • foto un zīmējumu konkursu;
 • dramatiskos uzvedumus;
 • sienas avīžu veidošanu;
 • olimpisko muzeju izveidi;
 • olimpiskās lekcijas, seminārus un diskusijas ar slavenu sportistu un treneru piedalīšanos.
   

Kas jāievēro organizējot OD?

Rūpīgi jāsagatavojas, pievēršot uzmanību visiem šķietamajiem sīkumiem;

Jābūt aktīvai reklāmas kampaņai – afišām, stendiem, fotoizstādēm, utt.;

Jāizstrādā norises plāns;

Sarīkojumam jārit precīzi pēc plāna;

Operatīvi un precīzi jāapkopo rezultātus;

Jāsapulcina izdomas un entuziasma pilni, pozitīvus gribētājus starp skolēniem, Skolotājiem un vecākiem;

Katru darbu jāpilda līdz galam, neapstājies uz pusceļam.

 

1.solis

Ar ko sākt?

Apziniet domubiedrus. Izveidojiet iniciatīvas grupu (vismaz 4-5 cilvēki).

Sastādiet plānu un precīzi konkretizējiet veicamos uzdevumus.

Izstrādājiet programmu.

Izvirziet svarīgākās amatpersonas un sadaliet pienākumus:

 • organizācijas komitejas vadītājs;
 • atbildīgais par drošību un pirmās palīdzības sniegšanu;
 • atbildīgais par sacensību programmu;
 • galvenais statistiķis (rezultātu apkopošana, analīze);
 • atbildīgais par reklāmu;
 • atbildīgais par mūziku;
 • galvenais mākslinieks;
 • atklāšanas un noslēguma ceremoniju vadītājs;
 • atbildīgais par konkursiem;
 • preses centra vadītājs;
 • galvenais tiesnesis, žūrija.
 • Izstrādājiet sacensību dokumentāciju - dalībnieku pieteikuma veidlapas, protokolus, rezultātu tabulas, diplomus, u.c.

Tas Tev var palīdzēt!

Iesaistot organizācijā pēc iespējas plašāku kolektīvu un dažādu mācību priekšmetu skolotājus, sperts solis ceļā uz veiksmīgu iznākumu. Darbojies radoši, ar prieku un entuziasmu. Izmanto savu un domus biedrus pieredzi un autoritāti. Ņem vērā dalībnieku iepriekšējo sagatavotību. Izmanto skolas administrācijas atbalstu.

 

2.solis

Gatavojies ne tikai sporta laukumā!

Olimpisko ideju vari iekļaut atsevišķos mācību priekšmetos, padarītu mācību procesu interesantāku.

Literatūras un valodas stundās:

 • kopā ar skolotāju sagatavojiet uzaicinājuma vēstules dalībniekiem un viesiem;
 • sagatavojiet avīzi, bukletu vai programmu;
 • noorganizējiet kultūras olimpiādi (sacerējumi, esejas, dzeja par olimpiešiem, olimpisko kustību, olimpiskām spēlēm utt.);
 • sameklējiet un paši izgudrojiet mīklas, pārrunas par sportu;
 • izveidojiet krustvārdu mīklas par olimpiskām spēlēm, olimpiešiem, sporta veidiem utt.;
 • organizējiet debates par olimpisko tematiku.

Svešvalodas stundās:

 • iztulkojiet internetā sameklētos materiālus par Olimpisko spēļu vēsturi;
 • izveidojiet krustvārdu mīklas;
 • iepazīstieties ar bibliotēkās un Latvijas Olimpiskā komitejā esošajiem materiāliem par Olimpisko kustību, nākamo Olimpisko spēļu pilsētām;
 • izveidojiet sporta terminu vārdnīcu (latviešu - angļu - krievu - vācu - franču u.c.).

Vēstures un ģeogrāfijas stundās:

 • sagatavojiet lasījumus par olimpisko spēļu rašanos, pilsētām un valstīm, kur notikušas OS;
 • iepazīstiet un salīdziniet olimpisko pilsētu ģeogrāfisko stāvokli, klimatu, iedzīvotāju sastāvu, ekonomiku;
 • izveidojiet pasaules karti ar olimpisko spēļu galvaspilsētām, pievienojiet informāciju par šīm spēlēm;
 • salīdziniet antīko un mūsdienu olimpisko spēļu norisi, kopīgo un atšķirīgo.

Informātikas stundās:

 • izgatavojiet paraugus Olimpiskās dienas dokumentācijai un apbalvošanai;
 • sameklējiet internetā informāciju par Olimpisko izglītību un OD norisi;
 • izgatavojiet Olimpiskās dienas avīzes maketu;
 • izgatavojiet datu bāzi OD rezultātu apkopošanai, apkopojiet rezultātus;
 • pastāstiet ar interneta starpniecību par savas skolas OD norisi Latvijas skolēniem, atsūtot informāciju uz www.olimpiade.lv ;
 • publicējiet OD sacensību rezultātus, mākslas konkursa rezultātus u.c. savas skolas mājas lapā
 • publicējiet OD sacensību rezultātus, mākslas konkursa rezultātus u.c. savas skolas mājas lapā.

Vizuālās mākslas stundās:

 • sarīkojiet mākslas darbu konkursu par olimpisko tematiku;
 • izgatavojiet OD logo, talismanus, sporta viedu piktogrammas, plakātus un izplatiet tos skolā;
 • izveidojiet medaļas un diplomus;
 • sagatavojiet apsveikumus viesiem un sponsoriem;
 • izgatavojiet komandu vizītkartes atklāšanas parādē;
 • piedalieties skolas telpu un sacensību vietu noformēšanā;
 • noformējiet dažādas izstādes;
 • piedalieties fotoekspozīcijas veidošanā;
 • uzzīmējiet sporta tērpa paraugu mūsu olimpiskajai komandai.

Mūzikas stundās:

 • noklausieties Olimpisko himnu un LOK himnu, iepazīstieties ar vārdiem un mūzikas autoriem;
 • noklausieties dažādās olimpiskajās spēlēs atskaņotās melodijas;
 • iemācieties dziesmu par sporta tematiku;
 • sakomponējiet savas skolas OD himnu;
 • sarīkojiet konkursu par veiksmīgāko muzikālo uzmundrinājumu.

Matemātikas stundās:

 • izvērtējiet olimpisko spēļu dažādu disciplīnu rezultātus (piem., uzvarētāja rezultāts 100m distancē 1960., 1968., 1976., 1984., 1996., 2000., 2012 un skolas labākais rezultāts šajā distancē);
 • aprēķini un salīdzini Eiropas valstu galvaspilsētu attālumu līdz 2016.g. Olimpiādes spēļu galvaspilsētai Riodežaneiro;
 • izveido diagrammu, kas vizuāli attēlo Olimpisko spēļu dalībnieku piedalīšanos Olimpiādes spēlēs 1896. - 2012.g. un Ziemas Olimpiskajās spēlēs 1924. - 2018.g.;
 • ar Lego klucīšu palīdzību uzkonstruē kādu no olimpisko spēļu sacensību vietām.

Sociālas un dabaszinību stundās:

 • prezentācijas, debates, diskusijas, referāti, krustvārdu mīklas - cieņa pret sevi, cilvēkiem, dabu un apkārtējo vidi, par ētiku sportā un „Godīgu spēli”;
 • runājiet par atšķirīgiem cilvēkiem un toleranci;
 • apspriediet uztura ietekmi uz cilvēka veselību un darba spējām;
 • ko nozīmē olimpisko vērtību ievērošana sporta pasākumos, sacensībās un ikdienas dzīvē.

Bioloģijas stundās:

 • pārrunājiet pirmās palīdzības sniegšanu dažādos dzīves gadījumos;
 • kādi ir biežāk sastopamie traumu veidi sacensībās un treniņos;
 • ar ko tu vari pasargāt sevi no stresa;
 • kā tu vari relaksēties;
 • ar dažādu testu palīdzību nosakiet savu fizisko formu (steptests);
 • uzzini par veselībai kaitīgām vielām, dopingu, fiziskās slodzes ietekmi uz organismu.

Mājturības stundās:

 • izveido no dabas vai citiem materiāliem olimpiskos apļus, talismanus, karogu;
 • izveido recepti un sagatavo ēdienu – olimpiskais deserts, salāti u.c.;
 • uzcep kopā ar vecākiem pīrāgu, torti u.c. ar olimpisko simboliku.

     

3.solis

1) vēlreiz pārrunājiet dienas gaitu;

2) pārbaudiet, vai ir sagatavots viss nepieciešamais, sakārtojiet balvas, diplomus, inventāru utt.;

3) dekorējiet sacensību vietas;

4) pārdomājiet vēlreiz, vai viss ir izdarīts;

5) prasiet, pieņemiet palīdzību, ja radušas neparedzētas situācijas.

 

4.solis

Olimpiskās dienas norise

Olimpisko dienu jāsāk ar svinīgo atklāšanas ceremoniju! Lai tā būtu krāšņāka un atstātu dziļu iespaidu uz sacensību dalībniekiem, ieteicams (sagatavošanās procesā informāciju meklē citās Olimpiskā ABC sadaļās – simbolika, LOK u.c.):

 • noformējumā izmantot olimpisko atribūtiku;
 • paceļot OD karogu, atskaņot LOK himnu;
 • atklāšanas ceremonijā izmantot Olimpisko spēļu rituālus (dalībnieku parādi, olimpisko uguni, sportistu un tiesnešu zvērestus, karoga pacelšanu utt.);
 • uzaicināt viesu statusā bijušos un aktīvos Latvijas olimpiešus.

Sacensībās:

 • programmu veidojiet tā, lai dalībnieki būtu pēc iespējas vairāk noslogoti;
 • priekšroka ir tādiem sporta veidiem, kur var piedalīties ikviens (piemēram, sprints, tāllēkšana, šautriņu vai bumbiņas mēšana, virves vilkšana);
 • iekļaujiet arī kādu netradicionālo sporta veidu (zābaka mešana, basketbola soda metiens ar aizsietam acīm, utt.);
 • jaunāko klašu skolēniem organizējiet kustību spēles un rotaļas;
 • organizējiet mākslas konkursus, viktorīnas, tikšanos ar olimpiešiem, kuros piedalās bērni, kas nevar piedalīties sporta sacensībās;
 • iesaistiet visu vecumu bērnus.

ATCERIES - Veiksmīgu Olimpiskās dienas norisi sekmēs precīza un pieejama informācijas dienesta darbība.

 5.solis

Noslēgums

Olimpiskā diena beidzas ar noslēguma ceremoniju, kurā izmantojamas olimpisko spēļu tradīcijas: kopīga parāde, uguns nodzēšana utt.;

 • apbalvojiet un godiniet uzvarētājus;
 • katram dalībniekam pasniedziet apliecību (diplomu) par piedalīšanos Olimpiskajā dienā;
 • sarīkojiet tikšanos ar sporta veterāniem un olimpisko spēļu dalībniekiem;
 • izveidojiet diskusijas internetā;
 • ievietojiet bildes skolas mājas lapā;
 • uzrakstiet rakstu par pasākumu un aizsūtiet žurnālos un avīzēs;
 • apkopojiet rezultātus;
 • izveidojiet secinājumus;
 • pēc pasākuma apspriediet pasākuma norisi;
 • sarīkojiet dalībnieku aptauju par rīkotāju veiksmēm un  neveiksmēm;
 • atbildes apkopojiet un dariet zināmas nākamās Olimpiskā dienas organizatoriem.


Ja rīkojot olimpisko dienu vai citus olimpiskās izglītības pasākumus rodas jautājumi, vaicājiet padomu Latvijas Olimpiskajai akadēmijai, kas ir pieredzes bagāta,  izglītojoša rakstura sporta sabiedriska organizācija, kas veic Olimpiskās kustības un Olimpisma izpētes darbu un veicina Olimpisko izglītību Latvijā.

Vairāk www.loa.lv

Tēmas