Olimpiskais ABC

Kas ir NOK ?


Nacionālās olimpiskās komitejas (NOK) koordinē un attīsta olimpisko kustību savās valstīs. 

2015. gadā pasaulē darbojās 206 nacionālās olimpiskās komitejas, kuras atzīst Starptautiskā Olimpiskā komiteja. 

Mūsu valstī tā ir Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK). NOK ir savas valsts olimpiskās kustības koordinātors, atzīst SOK un Olimpiskās hartas augstāko varu un pakļaujas noteiktajai jurisdikcijai. 

Ko dara NOK?

  • koordinē un attīsta olimpisko kustību savā valstī;
  • popularizē olimpiskos principus ar izglītības, kultūras un nacionālās olimpiskās akadēmijas aktivitāšu palīdzību;
  • atbalsts sporta attīstību visos līmeņos;
  • organizē un nodrošina savas valsts sportistu pārstāvniecību olimpiskajās spēlēs;
  • iestājas pret jebkādām diskriminācijas un vardarbības izpausmēm sportā;
  • apstiprina un ievieš Pasaules Antidopinga kodeksu;
  • veicina un atbalsta pasākumus, kas saistīti ar sportistu medicīnisko aprūpi un veselību. 

Sīkāka informācija: Nacionālās olimpiskās komitejas (NOK) 

NOK asociācija


Starptautiskā organizācija - Nacionālo olimpisko komiteju asociācija (NOKA) sastāv no 5 kontinentālām asociācijām, kas apvieno valstu nacionālās olimpiskās komitejas. 


Āfrikā

 53

ANOCA 

Āfrikas nacionālo olimpisko komiteju asociācija

Amerikā

 41

PASO

Panamerikas sporta organizācija

Āzijā

 45

OCA

Āzijas olimpiskais konsuls

Eiropā

 50

EOC

Eiropas olimpiskā komiteja

Okeānijā

 17 

ONOC

Okeānijas nacionālās olimpiskās komitejas


Sīkāka informācija: NOK starptautiskās asociācijas Tēmas